Βρέθηκαν 3 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ASTRA GENERAL TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801673083
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161246701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΣΙΓΑΡΟΧΑΡΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800419753
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121504501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-12-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

PITHIA ROLLING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800556422
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129184001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-02-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση