Βρέθηκαν 21 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802248549
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172947801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ASTRA GENERAL TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801673083
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161246701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π.ΤΖΙΡΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801472586
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157556901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 125000357
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152615601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΙΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998236421
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8094101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΣΩΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 138210939
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157534401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 054547871
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136792101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-10-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DSD RIBBONS & LABELS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800668905
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134996901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-06-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 154493660
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125643701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-05-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση