Βρέθηκαν 4 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΦΙΜΠΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800796313
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141195801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EASY HOME ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998768855
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7107601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-09-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΟΝΟΤΕΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΥΠΟΚΑΤ.
Α.Φ.Μ 094019720
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 256701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-09-1965
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση