Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ZERO DLG Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801461326
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157355801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΑΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801391713
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155807701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-08-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α.Ι.Χ FENIX ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800970240
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146011801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-04-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BIO-ABOT ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800842518
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142722401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΙΡΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΤΣΙΛΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800605433
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131812701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-09-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΛΑΒΔΑΣ FOODSERVICE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 997833520
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121722201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΝΟΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998238280
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8738601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση