Βρέθηκαν 3 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ZAKARYA ALAHMAD TOU AHMED


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 176004910
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151778701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-08-2019
  • ACTIVE 

SKAILINA REAL ESTATE MANAGEMENT A.E.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 998936100
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6523701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-09-2005
  • ACTIVE 

SIDIROSKRAP COMMERCIAL LIMITED LIABILITY COMPANY


Νομική Μορφή LTD (LIMITED LIABILITY COMPANY)
Α.Φ.Μ 999965399
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4901501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2002
  • ACTIVE  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση