Βρέθηκαν 17 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801964464
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167164601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NET SALES Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801528513
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158562901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LEWA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801328908
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154518501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 079124018
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149647601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AMBRUS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800818900
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142017501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MPKD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800730453
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138721801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-04-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MAHMOOD HANAN - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΤΗΣ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800703070
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137428001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

V.K. COMPANY - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800638138
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133445201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-02-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SKYSERV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997982770
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8752601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-03-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση