Βρέθηκαν 17 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Π.ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Γ.ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801785474
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163284401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΡΕΟΚΟΠΕΙΟΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997355067
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127308101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΡΟΥΤΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801140531
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150030101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΕΣΤΑ ΜΕΑΤ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800927065
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145103901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΝΗΣ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800896465
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144396301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MOHAMMAD SHAFI AYUBI TOY GHAWSEDIN


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 146753307
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144387301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση