Βρέθηκαν 38 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

DALI THE DOG Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802416734
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 175969501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-03-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

IL PUNTO GELATO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802267355
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173302001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EVENT PLANNERS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802117920
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170308507000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΛΙΟΥΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802067529
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169285601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RUES CLASSIQUES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802052829
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168981801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801716223
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162063001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KAFFEIN SPOT Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801778540
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163158801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

COFFEEDENSE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801713510
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162005001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801604551
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159982201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α.ΣΕΣΗΣ KAI ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801409978
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156217301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση