Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Δ.ΠΑΝΑΙΔΗΣ ΠΛΑΚΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801128820
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149761401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GRENADE IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800834360
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142487501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800798982
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141269901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800718556
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138216401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-03-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 025754545
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4130401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-01-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΗΝΑ ΚΡΑΛΛΙΔΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 025345750
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3994601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-11-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΦΟΥΚΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 082997770
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1950701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-07-1995
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

UNIFLAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094422990
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1681701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-08-1994
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΝΙΚ.ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 082061118
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 220501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-09-1988
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση