Βρέθηκαν 23 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

STATE OF THE TART Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801872791
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164946301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TEAM FOODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801689911
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161555801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 155292810
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152725601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 079124018
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149647601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Mediterre Eurofood Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801066928
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148309901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΕΣΤΑ ΜΕΑΤ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800927065
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145103901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KLONOS OIL PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800747029
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139406401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-07-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 134319630
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148248701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση