Βρέθηκαν 20 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

JOY STORE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801971418
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167319601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PHOTOBROS Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801558960
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159122901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DIGITAL PARTNER I.K.E.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801152714
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150299901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Β.ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800723462
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138427901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-03-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OPENINNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800714011
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137962401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-02-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NOK TECHNOLOGY PRODUCTS (ΝΟΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800705051
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137537301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση