Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 058984712
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 68094303000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΥΡΕΛΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 038596392
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126841701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-09-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΙΧΑΗΛ ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 068845639
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8274001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-06-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΞΙΖΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 050075976
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6145601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-02-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 022252797
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5011701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-12-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΒΑΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 114883629
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4499201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-11-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094398996
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1606201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-12-1993
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΡΑΟΥΖΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 033393679
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3774301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-06-1993
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση