Βρέθηκαν 29 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

APHAEA WELLBEING Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802319983
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174260801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DOWN TOWN HOME ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 093558974
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 194401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 138908360
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168586601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠΙΤΙΚΟ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801555539
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159057001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AETHIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801318835
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154303501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 078880127
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148843101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΙΔΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 050798195
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129579001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 065113670
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 67733303000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-09-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση