Βρέθηκαν 36 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

EXPRESS MARKET Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801924430
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166044401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 058984712
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 68094303000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΟΥΡΑΚΗ Ε. ΕΛΕΝΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800864399
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143333701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-08-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΑΙΣΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΔΙΑΝΟΜΩΝ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800744076
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139180301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΑΛΑΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 132720965
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131263803000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-07-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΕΝΗ ΣΑΛΒΑΡΙΔΟΥ - ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΛΒΑΡΙΔΗ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800564890
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129590901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-03-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LIANXING LIN TOY ZENGFU


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 117185790
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128730901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-01-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση