Βρέθηκαν 35 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΝΤΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801726290
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162237401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ADRIATIK LATO ΤΟΥ LIRIM


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 133550054
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153965501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΥΡΑΝ ΝΤΑΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 100522493
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153464901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 142840633
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149598201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΝΘΑ ΓΚΡΟΥΜΑ ΤΟΥ ΦΩΚΙΩΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 066557799
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149506601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NIKO VENETI TOY RUSTEM


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 114852862
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144978701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 103790850
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141610101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-02-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AGTech ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999725355
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7893901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-12-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BASHKIM DALTI TOY HASAN


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 102634695
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117246001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-07-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση