Βρέθηκαν 20 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 061549633
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132992101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-11-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΡΝΑΚΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 128686880
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122824201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-10-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΙΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 115652929
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8675801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-02-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800305713
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123326145000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-02-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ι. KLIMA - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998703980
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8341801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-07-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΓΑΓΚΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 037788078
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8113101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-03-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΦΑ ΚΛΙΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998938406
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6631601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-12-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Β. & Ζ. ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 099955653
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5164501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-03-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΙΔΗΡΟΣΚΡΑΠ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 999965399
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4901501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση