Βρέθηκαν 16 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800908573
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144680501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KNG Trading ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800890880
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144240501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-10-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

M.T.G.S. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800703912
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137481501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΥΝΟΥΒΕΛΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 081362163
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 978801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΕΥΤΟΣ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 124698991
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123574701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 047740134
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119494801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-01-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δ. ΠΑΤΕΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800337170
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116891501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-07-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 100775263
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9703301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-01-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΧΕΛΙΩΤΗ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998292271
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9682301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-12-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση