Βρέθηκαν 20 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

CHRISTIANZEN Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802269766
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173344101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INTERDECO Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802006745
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168026601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SELINA OPERATION ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801309943
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154089601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 103601650
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150280801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Χριστίνα Ματσούκα & Σια Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800788073
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140940401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-12-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SAKELE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800762198
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140007401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΟΛΙΜΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999195235
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6686001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-01-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΙΑΣ ΑΜΠΡΑΖΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 999790478
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4721801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-04-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 024671810
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4638201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΠΙΔΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 099912118
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4164401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-02-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση