Βρέθηκαν 24 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

YPERDOMI DEVELOPMENTS SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 802112683
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170195901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-04-2023
  • ACTIVE 

MAXPLANK SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801960164
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167080201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-11-2022
  • ACTIVE 

GLOBAL SMART SOLUTIONS P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801578123
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159476801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-05-2021
  • ACTIVE 

TECH 4 YOU SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800967075
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145913701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2018
  • UNDER LIQUIDATION 

E-BARGAIN MOBILE COMMERCY SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή SINGLE MEMBER PCC
Α.Φ.Μ 800892165
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144273801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-11-2017
  • ACTIVE 

ESSE SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή SINGLE MEMBER PCC
Α.Φ.Μ 800866910
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143402401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-08-2017
  • ACTIVE 

BOX INTERIORS Single Member P.C.


Νομική Μορφή SINGLE MEMBER PCC
Α.Φ.Μ 800765940
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140152701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-10-2016
  • ACTIVE 

STAUROS ARGYRIS TOU KONSTANTINOU


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 108733198
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135323301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-07-2015
  • ACTIVE 

Smart Access Hellas Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800645351
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133812501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-03-2015
  • ACTIVE 

ΑIRCON ENERGY COMMERCIAL AND TECHNICAL SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 800516934
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126841901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-09-2013
  • ACTIVE 

Σύνδεση