Βρέθηκαν 15 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 141513808
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139115801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-05-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΗΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 146272653
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135396601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-07-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 105517484
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123427201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998474411
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7480901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-03-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑNΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999938940
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7462501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΕΛΜΠΕΡΙΔΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 033705679
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4478401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-11-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 105779275
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4120201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΕΠΕΣΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 066071345
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3896901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-08-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 099029645
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3144901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-12-1998
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση