Βρέθηκαν 4 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΒΕΚΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800820249
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142060201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΕΖΙΟΥΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800788872
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140958701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-12-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΣΕΜΕΝΤ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800612252
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132147001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-10-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση