Βρέθηκαν 26 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 139123669
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149807301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OLENA RUSNAK TOY VOLODIMIR


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 122586440
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151503101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BIT PRICE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801059010
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148093801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

IVAYLO KAIADJIEV TOY VASSILEV


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 126634862
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143931901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-10-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΤΣΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800854622
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143079001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 137915782
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138730901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-04-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΥΓΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 076112388
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134109101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΗΤΑΣ - ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 147777850
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130712501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-06-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΗΝΟΔΩΡΑ ΖΕΜΠΙΛΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 109453033
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128002501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση