Βρέθηκαν 53 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Α. ΡΟΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801534140
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158658801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-03-2021
  • ACTIVE 

NET SALES Α.Ε.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801528513
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158562901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-03-2021
  • ACTIVE 

ANKER LTD FARMING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801205750
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151713001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-08-2019
  • ACTIVE 

Kapa Retail Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801194397
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151479701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-07-2019
  • ACTIVE 

OXANA ROMANOVA ΤΟΥ VALERII


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 151766475
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148741901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-12-2018
  • ACTIVE 

ΣΙΓΑΛΑΣ ΙΚΕ


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801046063
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147769201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-10-2018
  • ACTIVE 

KELEMAN ΙΚΕ


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800975745
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146121401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-04-2018
  • ACTIVE 

ΥΛΙΚΟΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800973230
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146072501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-04-2018
  • ACTIVE 

ΝΕΣΤΑ ΜΕΑΤ ΟΕ


Νομική Μορφή GENERAL PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 800927065
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145103901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2018
  • ACTIVE 

Σύνδεση