Βρέθηκαν 2 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ECOSHADOW E.E.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999890625
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4989401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-11-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΣΤΗΡ Α.Ε. Βιομηχανία Υφασμάτων και Πλαστικών


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094001205
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 235601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-10-1948
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση