5 records among the Cash Informed companies - members of the Chamber


Analysis by Profession
Analysis by Legal Type

Analysis by Region

SELINA OPERATION MAKRINITSA SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME


Legal Type S.A. (SOCIETE ANONYME)
Tax Number 801309943
Gemi Number 154089601000 ↗
Foundation Date 18-02-2020
  • ACTIVE 

VASILEIOS KIVRIKOSAIOS TOU NIKOLAOU


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 037537911
Gemi Number 153233501000 ↗
Foundation Date 11-12-2019
  • ACTIVE 

EKKLISIASTIKI KAI IERATIKI CHEIROTECHNIA I.K.E.


Legal Type PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Tax Number 800858450
Gemi Number 143175401000 ↗
Foundation Date 17-07-2017
  • ACTIVE 

MYRTO KAΪPALEXI TOU EPAMEINONDA


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 153571446
Gemi Number 138570201000 ↗
Foundation Date 11-04-2016
  • ACTIVE 

CHOROZIDIS GEORGIOS TOU VASILEIOU


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 030382010
Gemi Number 89366802000 ↗
Foundation Date 22-01-2013
  • ACTIVE 

Login