10 records among the Cash Informed companies - members of the Chamber


Analysis by Profession
Analysis by Legal Type

Analysis by Region

NEPHRON MEDICAL DEVICES IDIOTIKI KEFALAIOUCHIKI ETAIREIA


Legal Type PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Tax Number 801057366
Gemi Number 148047801000 ↗
Foundation Date 05-11-2018
  • ACTIVE 

DELMAC ZYGISTIKA MONOPROSOPI I.K.E.


Legal Type SINGLE MEMBER PCC
Tax Number 800563972
Gemi Number 129546501000 ↗
Foundation Date 19-03-2014
  • ACTIVE 

IRAKLIS ANASTASAKIS TOU MIMI


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 072596295
Gemi Number 4939601000 ↗
Foundation Date 17-07-2012
  • ACTIVE 

STAURIANAKI S. DIMOPOULOU M. OE


Legal Type GENERAL PAR/SHIP
Tax Number 997717704
Gemi Number 9452901000 ↗
Foundation Date 20-07-2010
  • ACTIVE 

Th. DENEDIOS KAI SIA E.E.


Legal Type LIMITED PAR/SHIP
Tax Number 998354996
Gemi Number 8642801000 ↗
Foundation Date 03-02-2009
  • ACTIVE 

TSOURIS ANONYMI ETAIRIA YLIKON EPIPLOPOIΪAS KAI KIGKALERIAS


Legal Type S.A. (SOCIETE ANONYME)
Tax Number 998280874
Gemi Number 7991201000 ↗
Foundation Date 27-12-2007
  • ACTIVE 

THEODOROS DELIGIANNIS KAI SIA E.E


Legal Type LIMITED PAR/SHIP
Tax Number 999037988
Gemi Number 6808201000 ↗
Foundation Date 07-03-2006
  • ACTIVE 
  • ACTIVE  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Login