Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DELMAC ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800563972
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129546501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΤΟΥ ΜΙΜΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 072596295
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4939601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-07-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗ Σ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 997717704
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9452901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-07-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Θ. ΔΕΝΕΔΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998354996
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8642801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΣΟΥΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998280874
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7991201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-12-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999037988
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6808201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-03-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση