Βρέθηκαν 15 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

AC-DK ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801742738
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162518201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΕΤΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 103638298
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140068501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΗΡΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 144101440
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135872001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-09-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΟΝΗΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 010051007
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129315001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-01-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 056940154
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122332801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-08-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΤΙΔΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 039610757
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121324201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 068819947
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9212901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΥΤΩΡΙΑ DELTA TREES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 999038499
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7016201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-06-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΑΒΕΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999493830
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5462301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-10-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΤΖΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 113656830
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3793901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-05-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση