Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801275529
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153289501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΝΑ ΜΠΕΛΑΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 115877424
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146443201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-06-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΩΜΑΣ ΝΑΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800662439
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134712501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MILKRO HELLAS PUBLISHER SERVICES LTD


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997728896
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 120895301001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-05-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΡΕΝΤΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999635208
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128648101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-02-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 084134880
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3992401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-09-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AdVenture ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099757869
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3813901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PEGASHOP ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 099998235
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3605101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-01-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΕΡΕΩΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094503487
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2904901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-05-1998
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση