Βρέθηκαν 6 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Ecohub – Μιχαήλ Παναγόπουλος – Γεώργιος Παναγόπουλος ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801333709
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154609201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-04-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΕΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 146383494
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143925101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-10-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΑΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 064164413
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124532801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 101433549
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6155501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-02-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΤΑΛΩΝ Είδη Σχολικά - Γραφείου και Τεχνολογίας Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094352503
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 822001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-07-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 031256630
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 199201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-02-1988
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση