Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

SOHEL UGIR TOY SAKANDER


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 109408105
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128957901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-02-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998094752
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122797001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-01-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 034619578
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5636301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-02-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓΑΘΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 130321006
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5446201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 051123294
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5042401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-01-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΝΦΟΓΝΩΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 099634476
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3930701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-07-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SEVEN GROUP ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 084262667
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3026701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-09-1998
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΤΑΛΩΝ Είδη Σχολικά - Γραφείου και Τεχνολογίας Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094352503
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 822001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-07-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση