Βρέθηκαν 4 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

EMIΡΕΪΤΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998646970
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7321201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΝΤΑΒΡΑΝ ΤΟΥ ΣΕΒΙΜ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 118645028
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6633401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ν.Γ.ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094517314
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2728701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-12-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση