Βρέθηκαν 24 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΛΑΖΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 144789972
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158968501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π.ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ FITNESS ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801281512
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153438001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALPHA SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801207281
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151746501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 146790604
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148937901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BIKEFORMANCE ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801021394
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147137001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-08-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΟΦΙΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 114724540
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144901201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LUP ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800901885
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144518401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

JOHNSON HEALTH TECH ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800554914
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129100801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση