Βρέθηκαν 71 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)STRAWBERRY FASHION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801520841
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158419001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2021
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 109828505
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154765601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΥΜΙΑΝΑΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 154295052
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152072601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΤΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 024520546
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151266501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 030811237
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150200801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BUJAR ZDRAVA ΤΟΥ HYQMET


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 125452417
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149689201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΡΓΥΡΩ ΚΑΦΕΤΖΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 067049176
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151892901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΣΩΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 138210939
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157534401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση