Βρέθηκαν 51 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΣΤΟΛΕΣ ΠΑΓΩΝΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801901220
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165454001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ - Κ. ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801447878
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157055901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 146955009
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153038901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 131553454
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152721201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΩΡΑΝ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801166510
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150621401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MARIAN-DUMITREL CIRLIG ΤΟΥ PETRICA


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 169935880
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150481801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 146764592
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150126501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 171270031
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149256101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800900631
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144493501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800887481
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144043501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-10-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση