Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΛΩΛΗΣ ΑΘΑ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800846093
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142831301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-06-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ TOY NIKOΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 117991517
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 65287503000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-10-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΙΟΜΠΡΕΘ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800681301
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135865301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-09-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΕΞΙΟΣ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 139109257
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118792501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-11-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 115960084
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9074301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-11-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΕΤΑΞΙΑ ΒΛΑΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 100781988
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8777301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-05-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 038320117
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5875901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-08-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 056680954
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3016401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-01-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση