Βρέθηκαν 29 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

INTEGRIS PHARMA – ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999232272
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6681601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ATHENS MEDICA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801603566
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159959138000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NUTRIPHARMA Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801282871
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153464801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NUTRISOLUTIONS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801173586
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150801301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LANCY ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801030827
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147346101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-09-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΔΕΡΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 120848134
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147338601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-08-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΩΛΗΣ ΑΘΑ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800846093
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142831301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-06-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΚΡΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 104964317
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138609101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Β. ΤΣΕΠΕΡΚΑΣ - Α.Ε. ΜΠΟΝΥΟ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800681718
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135894501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-09-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση