Βρέθηκαν 19 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΤΣΕΡΙ ΑΠ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801545663
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158874101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙΑΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 115518206
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158417701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΚΟΣΑΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 130235257
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159535101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-08-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΙΑΓΚΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801360970
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155136501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΘΗΝΟΠΟΛΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801285234
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153521307000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KLIOMED Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801222862
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152104801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΕΝΗ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 159269987
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151487501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ABH HOMECARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801153169
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150312601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση