Βρέθηκαν 21 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GLAMS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801621258
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160289401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ecohub – Μιχαήλ Παναγόπουλος – Γεώργιος Παναγόπουλος ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801333709
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154609201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-04-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 118364187
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148279801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΟΝΕΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997521989
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143144401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΗΝΙΑΚΟΣ Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800803357
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141410101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-02-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DON Barber & Groom ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800799099
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141272201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ADV COSMETICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800759391
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139883301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΑΜΟΣ και Σία Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800638962
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133492201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-02-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΙ.ΛΑ.ΓΙΩ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800587969
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130971201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-06-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 47180570
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117924101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-10-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση