Βρέθηκαν 5 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΝΤΕΜΙΣΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998537198
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122144301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-10-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΟΥΤΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106137621
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7041501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-07-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΥΤΩΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999644395
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6162501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-02-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΑΒΕΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999493830
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5462301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-10-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ ΧΟΡΟΜΙΔΗΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 099327490
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3597201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-12-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση