Βρέθηκαν 4 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

CORAL NUTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801253814
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152784901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 054116167
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144921601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΝΤΕΜΙΣΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998537198
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122144301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-10-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ν.& Ε.ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998956670
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6657801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-12-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση