11 records among the Cash Informed companies - members of the Chamber


Analysis by Profession
Analysis by Legal Type

Analysis by Region

NIKOLAOS LEONARDOS TOU IOANNI


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 130336333
Gemi Number 152622201000 ↗
Foundation Date 16-09-2019
  • ACTIVE 

AGGELOS MAROULAKOS TOU IOANNI


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 113504071
Gemi Number 152076301000 ↗
Foundation Date 02-09-2019
  • ACTIVE 

APOSTOLOS KARAMICHALIS TOU STAUROU


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 066450498
Gemi Number 149145001000 ↗
Foundation Date 18-01-2019
  • ACTIVE 

BIO-BITES PRIVATE COMPANY


Legal Type PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Tax Number 800781115
Gemi Number 140710801000 ↗
Foundation Date 30-11-2016
  • ACTIVE 

PANAGIOTIS VOGIATZIS TOU GEORGIOU


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 139269763
Gemi Number 137837401000 ↗
Foundation Date 18-12-2015
  • ACTIVE 

KONSTANTINOS P. LOUKAKIS KAI SIA OE


Legal Type GENERAL PAR/SHIP
Tax Number 800660876
Gemi Number 134642701000 ↗
Foundation Date 20-05-2015
  • ACTIVE 

STAUROS TSIPAS TOU GEORGIOU


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 67562064
Gemi Number 135767201000 ↗
Foundation Date 17-01-2011
  • ACTIVE 

MARIA MAURAGANI TOU SOTIRIOU


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 068292358
Gemi Number 9642101000 ↗
Foundation Date 06-12-2010
  • ACTIVE 

EMIREΪTS ANONYMOS ETAIREIA EKMETALLEUSIS AKINITON


Legal Type S.A. (SOCIETE ANONYME)
Tax Number 998646970
Gemi Number 7321201000 ↗
Foundation Date 18-12-2006
  • ACTIVE 

PANAGIOTA VATHI TOU IOANNI


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 064424461
Gemi Number 4300001000 ↗
Foundation Date 18-06-2001
  • ACTIVE 

Login