Βρέθηκαν 7 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802252169
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173016001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΙΚΡΑΜΑ ΕΡΒΙΝ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 164402564
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171548201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΟΝΤΕΡΗΣ ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 056350560
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145283501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALVET ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800775667
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140543901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-11-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 141536999
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133646001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΙΛΗΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΛΤΣΟΤΑΚΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 124156213
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129823501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-12-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106997669
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127415101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-10-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση