Βρέθηκαν 17 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Γ & Δ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801389649
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155772101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ZEAL AND ZEST ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801279577
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153390601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΡΙΤΣΙΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 103753356
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152309601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 120380582
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147679901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α. ΤΖΕΛΕΠΗ - Α. ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΙΔΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800823669
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142173801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΜΤ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800632816
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133146501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-01-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΑΜΠΟΣΙΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106405890
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131185701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-06-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

IRIDAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800487172
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125113801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-04-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 053395676
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118201701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-07-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΑΤΑΛΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 997624303
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9600701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-10-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση