Βρέθηκαν 16 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Τ. ΚΑΡΑΣΣΑΒΙΔΟΥ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802087461
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169679701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MAGNITECH ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΓΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801581914
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159551501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ & Δ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801389649
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155772101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PEARLS ROOM Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801308880
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154068501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΡΙΤΣΙΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 103753356
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152309601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OZAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801083187
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148676801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 120380582
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147679901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΙΡΗΝΗ-ΣΟΦΙΑ ΧΟΥΝΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 135574416
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136597201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-06-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 056356564
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130868701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-06-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση