Βρέθηκαν 16 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΨΑΛΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 132165824
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170925701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

DIVIIDO EE


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801137599
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149962401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δ.ΠΑΝΑΙΔΗΣ ΠΛΑΚΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801128820
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149761401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ENLITE OPTICS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801069783
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148378701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ Γ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Α. Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800591092
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131142601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-07-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 029243195
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122858401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-10-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΓΙΟΛΤΖΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106736236
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 115311137000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-05-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δ.ΠΑΝΑΙΔΗΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998108411
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8589501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-12-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση