Βρέθηκαν 15 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 134487949
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137577601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ Γ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Α. Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800591092
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131142601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-07-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΥΡΙΛΛΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 131592049
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127754201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-11-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 038330111
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124485101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α.ΚΑΤΡΙΤΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 997585520
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9690901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-12-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 037035401
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9656601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-12-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 115960084
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9074301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-11-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΚΙΩΝΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998095748
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8674401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-01-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση