Βρέθηκαν 5 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

AVIEK Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801372538
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155399701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 072450350
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150608901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GROUP ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800632287
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133122401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-01-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ε. ΙΣΚΕΛΕΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 997588650
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 115655001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-05-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡ.ΠΑΠΑΣ LIFTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 998110873
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123214301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-04-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση