Βρέθηκαν 31 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΟΘΗΤΗ ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801676189
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161301801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Ε


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801455356
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157232901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΙΑΝΤΗΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800894331
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144339501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

THE FINE ART GALLERY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800859840
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143210938000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΚΕ Τ.Ε.Σ.Π.Υ.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800821234
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142095701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΥΡΩΝ ΓΚΕΡΓΚΙ ΤΟΥ ΤΟΝΤΙ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 070423470
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141010401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-12-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΕΞΙΑ ΣΕΡΕΖΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 113322773
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140538301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-11-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MONTAGU ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800748470
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139473301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-07-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΥΡΣΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 36920545
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134570401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΖΗΛΑΚΑΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 44174464
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133724301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-03-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση