Βρέθηκαν 6 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

SELINA OPERATION ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801309943
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154089601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤHEFIXERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801223822
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152123901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FLORIN-MARIAN BUCUR ΤΟΥ TUDOREL


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 173727669
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150254301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤ. ΚΑΛΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800580182
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130494001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-05-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VARLAM KHAREBASHVILI ΤΟΥ NIKOLA


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 109109271
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 67587003000 ↗
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση