Βρέθηκαν 74 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MG MANAGER COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997199761
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139640801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DIONDOK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802121004
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170371501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 046888063
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2307301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΛΙ ΤΟΥ ΒΙΑΤΣΕΣΛΑΒ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 165660110
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168727701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση